Swedfund Impact Theory of Change

Större effekt genom vårt impact-arbete

För att leverera på vårt uppdrag att bidra till förverkligandet av Agenda 2030 krävs gedigen kompetens och erfarenhet i kombination med vilja till kontinuerlig utveckling. Genom att integrera impact-metodiken i investeringsprocessen vill vi förbättra vårt värdeskapande.

Impact - hur vi arbetar med samhällsutveckling

Swedfund lanserar en ny klagomålsfunktion

Swedfund har sedan 2016 en egen visselblåsartjänst avsedd att utgöra ett komplement till portföljbolagens egna klagomålsmekanismer. Som ett tillägg till visselblåsartjänsten etablerade Swedfund under våren 2020 en egen klagomålsmekanism. 

Swedfund lanserar en ny klagomålsfunktion på webben

Swedfunds mission och vision

Så bidrar vi till de globala målen för hållbar utveckling

Agenda 2030 med de 17 globala målen inbegriper de tre dimensionerna av hållbar utveckling: social, ekonomisk och miljömässig. Alla aktörer i samhället behöver ta ansvar och vara aktiva för att målen ska kunna uppnås. Här kan du läsa om hur Swedfund arbetar med de globala målen.

Vårt arbete för att nå de globala målen

Vi investerar i hållbart företagande

Genom att erbjuda partnerskap, finansiering och erfarenhet bidrar vi till att skapa långsiktiga, lönsamma och medvetna företag.

Vi har arbetat fram en modell som ökar chanserna att vi tillsammans med våra partners lyckas med vårt uppdrag. Läs mer om vårt erbjudande, hur vi arbetar och se en film om investeringsprocessen här.

Modellen
close me