Swedfunds mission och vision

En sann berättelse om vägen ur fattigdom - Integrerad redovisning 2019

I vår sjunde helt integrerade redovisning berättar vi om hur vi arbetar och de resultat vi når i våra portföljbolag, utifran våra tre fundament: samhällsutveckling, hållbarhet och finansiell bärkraft.

Swedfunds Integrerade Redovisning 2019

Vi investerar i hållbart företagande

Genom att erbjuda partnerskap, finansiering och erfarenhet bidrar vi till att skapa långsiktiga, lönsamma och medvetna företag.

Vi har arbetat fram en modell som ökar chanserna att vi tillsammans med våra partners lyckas med vårt uppdrag. Läs mer om vårt erbjudande, hur vi arbetar och se en film om investeringsprocessen här.

Modellen

Så bidrar vi till de globala målen för hållbar utveckling

Agenda 2030 med de 17 globala målen inbegriper de tre dimensionerna av hållbar utveckling: social, ekonomisk och miljömässig. Alla aktörer i samhället behöver ta ansvar och vara aktiva för att målen ska kunna uppnås. Här kan du läsa om hur Swedfund arbetar med de globala målen.

Vårt arbete för att nå de globala målen

Hälsosektorn är en av våra fokussektorer

Hälsa – en ny fokussektor för Swedfund

Omkring 400 miljoner människor i utvecklingsländer saknar tillgång till grundläggande sjukvård. Endast tre procent av världens läkare arbetar i Afrika. Investeringar inom hälsosektorn är ett av våra fokusområden.

Hälsa – en ny fokussektor för Swedfund
close me