Swedfunds mission och vision

Klimat och förnybar energi

Tilllväxt och anständiga jobb genom finansiella institutioner och fonder

Med människan i fokus - Integrerad Redovisning 2018

I vår sjätte helt integrerade redovisning berättar vi om hur vi arbetar och de resultat vi når i våra portföljbolag, utifran våra tre fundament: samhällsutveckling, hållbarhet och finansiell bärkraft.

 

Swedfunds Integrerade Redovisning 2018

 

Vi investerar i hållbart företagande

Genom att erbjuda partnerskap, finansiering och erfarenhet bidrar vi till att skapa långsiktiga, lönsamma och medvetna företag.

Vi har arbetat fram en modell som ökar chanserna att vi tillsammans med våra partners lyckas med vårt uppdrag. Läs mer om vårt erbjudande, hur vi arbetar och se en film om investeringsprocessen här.

Modellen

Så bidrar vi till de globala målen för hållbar utveckling

Agenda 2030 med de 17 globala målen inbegriper de tre dimensionerna av hållbar utveckling: social, ekonomisk och miljömässig. Alla aktörer i samhället behöver ta ansvar och vara aktiva för att målen ska kunna uppnås. Här kan du läsa om hur Swedfund arbetar med de globala målen.

Vårt arbete för att nå de globala målen

Hälsosektorn är en av våra fokussektorer

Hälsa – en ny fokussektor för Swedfund

Omkring 400 miljoner människor i utvecklingsländer saknar tillgång till grundläggande sjukvård. Endast tre procent av världens läkare arbetar i Afrika. Investeringar inom hälsosektorn är ett av våra fokusområden.

Hälsa – en ny fokussektor för Swedfund

Det nya Afrika

Den afrikanska kontinenten rymmer i dag världens snabbast växande ekonomier. En växande medelklass driver på utvecklingen, det byggs sjukhus, vägar, shoppinggallerior och universitet. Läromedlet Det Nya Afrika bygger på boken med samma namn skriven av journalisten Erika Bjerström. Syftet är att utmana den traditionella berättelsen om Afrika. 

Det nya Afrika

Swedfund_Det_nya_Afrika.jpg

close me