Ekvation 2030. Kapital som når målen

För Swedfund är Agenda 2030 en ekvation i ett globalt samspel. Vår del i ekvationen är att finansiera och utveckla hållbara företag i världens fattigaste länder.

I Swedfunds integrerade redovisning 2017 redovisar vi våra resultat och vårt arbete för att nå de globala målen.

Swedfunds Integrerade Redovisning 2017

Swedfund Integrerad redovisning 2017

Vi investerar i hållbart företagande

Genom att erbjuda partnerskap, finansiering och erfarenhet bidrar vi till att skapa långsiktiga, lönsamma och medvetna företag.

Vi har arbetat fram en modell som ökar chanserna att vi tillsammans med våra partners lyckas med vårt uppdrag. Läs mer om våra hur vi arbetar och se en film om investeringsprocessen här.

Modellen

Så bidrar vi till de globala målen för hållbar utveckling

Agenda 2030 med de 17 globala målen inbegriper de tre dimensionerna av hållbar utveckling: social, ekonomisk och miljömässig. Alla aktörer i samhället behöver ta ansvar och vara aktiva för att målen ska kunna uppnås. Här kan du läsa om hur Swedfund arbetar med de globala målen.

Vårt arbete för att nå de globala målen

Det nya Afrika

Den afrikanska kontinenten rymmer i dag världens snabbast växande ekonomier. En växande medelklass driver på utvecklingen, det byggs sjukhus, vägar, shoppinggallerior och universitet. Läromedlet Det Nya Afrika bygger på boken med samma namn skriven av journalisten Erika Bjerström. Syftet är att utmana den traditionella berättelsen om Afrika. 

Det nya Afrika

Swedfund_Det_nya_Afrika.jpg

Finansiella Institutioner och Fonder – en av Swedfunds utvalda sektorer

Swedfund investerar i tre utvalda sektorer där vi bedömer att det finns störst möjlighet för oss att göra skillnad, Energi & Klimat, Finansiella Institutioner och Fonder samt Hälsa. Här berättar vi om hur vi arbetar med Finansiella Institutioner och Fonder.

Finansiella Institutioner och Fonder
close me