Om Swedfund

Vi är svenska statens utvecklingsfinansiär. Målet är att utrota fattigdom genom att skapa hållbart företagande på några av världens tuffaste och mest intressanta tillväxtmarknader.

Vår organisation

Vi har idag 36 medarbetare. Vårt medlemskap i EDFI - i kombination med intensivt nätverkande med företag, organisationer och myndigheter - gör att vi kan erbjuda kompetens och erfarenhet genom hela investeringscykeln.

 • Medarbetare

  Swedfund har 36 anställda. 32 personer jobbar i Stockholm och fyra personer i Nairobi.

  Medarbetare
 • Vår styrelse, VD och revisorer

  Styrelsen, som nomineras av ansvarigt departement (sedan 1 januari 2015 Näringsdepartementet), består av ordförande och sex ledamöter. Vår styrelse har en gedigen erfarenhet av bolagsstyrning, finansieringsverksamhet, internationell biståndsverksamhet, operativ erfarenhet från utvecklingsländer samt hög finansiell kompetens.

  Vår styrelse, VD och revisorer
 • Nätverket EDFI

  Som bilateral DFI - Development Finance Institution – är Swedfund en av 15 medlemmar i det europeiska nätverket EDFI där samtliga institutioner arbetar mot gemensamma mål:

  Nätverket EDFI
 • Vårt svenska nätverk

  Med ett starkt nätverkande kan vi bekämpa fattigdom på bredare front och nå snabbare resultat.

  Vårt svenska nätverk

Styrning och riktlinjer

Vår verksamhet ska bidra till målet för Sveriges politik för global utveckling (PGU). I samarbete med strategiska partners ska vi medverka till ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara investeringar som skapar bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. 

 • Riktlinjer och policyer

  En kontinuerlig dialog med vår ägare, partner och övriga intressenter är en förutsättning för att genomföra vårt uppdrag. Förutom våra egna och statens policyer och riktlinjer har vi tillträtt eller följer en rad internationella principer, ramverk, riktlinjer, åtaganden och policyer.

  Riktlinjer och policyer
 • Swedfunds strategiska hållbarhetsmål

  Swedfunds fyra strategiska hållbarhetsmål har sin utgångspunkt i vårt uppdrag - fattigdomsminskning.

  Swedfunds strategiska hållbarhetsmål
 • UN PRI & UN Global Compact

  Under 2012 anslöt Swedfund sig till FN:s Global Compact och FN:s Principer för Ansvarsfulla Investeringar, UNPRI.

  UN PRI & UN Global Compact
 • Bolagsstyrning

  Näringsdepartementet har sedan den 1 januari 2015 ägaransvaret för Swedfund. UD har dock fortsatt ansvar för sakfrågor och de biståndspolitiska frågorna.

  Bolagsstyrning
 • Bolagsstämma

  Årsstämma kommer att hållas fredagen den 28 april 2017, kl. 09.30.

  Bolagsstämma
 • Bolagsstyrningsrapport

Publikationer

Här kan du ladda ner och läsa Swedfunds rapporter, redovisningar och faktablad. För frågor och mer information kontakta Amelie Alte, Communications Manager, på telefon 08-725 94 12 eller via mejl: amelie.alte(at)swedfund.se

 • Publicerat den 20 apr 2017

  Faktablad Anständiga jobb

  Ett anständigt jobb är vägen för människor att själva lyfta sig ur fattigdom. Jobbskapande är därför centralt i Swedfunds arbete med att utveckla hållbara företag.

 • Publicerat den 20 apr 2017

  Faktablad Jämstalldhet

  Först när kvinnor deltar på lika villkor på alla nivåer i samhället kan vi få en hållbar utveckling. Det inkluderar näringslivet. Därför fokuserar Swedfund på jämställdhetsfrågan.

 • Publicerat den 20 apr 2017

  Faktablad Miljö & klimat

  Klimatkrisen behöver få en lösning om vår planet ska fortsätta vara beboelig. Ett fungerande jordklot är därmed en förutsättning också för företagande.

 • Publicerat den 20 apr 2017

  Faktablad Skatt

  Skatteintäkter är en självförsörjande nations viktigaste sätt att finansiera landets hållbara utveckling. Därför arbetar vi aktivt med skattefrågan.

Årsredovisningar och delårsrapporter

 • Publicerat den 27 apr 2017

  Swedfunds integrerade delårsrapport jan-mars 2017

  Läs om vår verksamhet under första kvartalet 2017

 • Publicerat den 31 mar 2017

  Swedfunds Integrerade Redovisning 2016

  Låt oss Accelerera Agenda 2030

 • Publicerat den 14 feb 2017

  Nya bolagsmål stärker oss

  Swedfunds integrerade delårsrapport och bokslutskommuniké december 2016

 • Publicerat den 31 okt 2016

  Viktiga steg för att genomföra Agenda 2030

  Swedfunds integrerade delårsrapport juli - september 2016

Finansiell information

Här finns Swedfunds finansiella information i tio års-sammandrag.

10 års översikt

MyNewsDesk_logo_650x320.jpg

Våra nyheter

För nyheter och pressmeddelanden hänvisar vi till vårt Pressrum på Mynewsdesk, där du även hittar bildmaterial och kontaktuppgifter. 
Här kan du ladda ner våra logotyper och pressbilder.

För mer information kontakta Karin Kronhöffer, Director of Strategy and Communication, telefon 08-725 94 38.

 

Jobba hos oss

För närvarande finns inga lediga tjänster inom Swedfund.
Besök gärna hemsidan återkommande då lediga tjänster publiceras här.
Vi kan tyvärr inte ta emot spontana ansökningar och registrera CV.
Swedfund har tyvärr inte möjlighet att erbjuda praktik- eller feriearbete.

undefined

close me