Om Swedfund

Vi är svenska statens utvecklingsfinansiär. Målet är att utrota fattigdom genom att skapa hållbart företagande på några av världens tuffaste och mest intressanta tillväxtmarknader.

Vår organisation

Vi har idag 36 medarbetare. Vårt medlemskap i EDFI - i kombination med intensivt nätverkande med företag, organisationer och myndigheter - gör att vi kan erbjuda kompetens och erfarenhet genom hela investeringscykeln.

 • Medarbetare

  Swedfund har 36 anställda. 32 personer jobbar i Stockholm och fyra personer i Nairobi.

  Medarbetare
 • Vår styrelse, VD och revisorer

  Styrelsen, som nomineras av ansvarigt departement (sedan 1 januari 2015 Näringsdepartementet), består av ordförande och sex ledamöter. Vår styrelse har en gedigen erfarenhet av bolagsstyrning, finansieringsverksamhet, internationell biståndsverksamhet, operativ erfarenhet från utvecklingsländer samt hög finansiell kompetens.

  Vår styrelse, VD och revisorer
 • Nätverket EDFI

  Som bilateral DFI - Development Finance Institution – är Swedfund en av 15 medlemmar i det europeiska nätverket EDFI där samtliga institutioner arbetar mot gemensamma mål:

  Nätverket EDFI
 • Vårt svenska nätverk

  Med ett starkt nätverkande kan vi bekämpa fattigdom på bredare front och nå snabbare resultat.

  Vårt svenska nätverk

Styrning och riktlinjer

Vår verksamhet ska bidra till målet för Sveriges politik för global utveckling (PGU). I samarbete med strategiska partners ska vi medverka till ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara investeringar som skapar bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. 

 • Riktlinjer och policyer

  En kontinuerlig dialog med vår ägare, partner och övriga intressenter är en förutsättning för att genomföra vårt uppdrag. Förutom våra egna och statens policyer och riktlinjer har vi tillträtt eller följer en rad internationella principer, ramverk, riktlinjer, åtaganden och policyer.

  Riktlinjer och policyer
 • Swedfunds strategiska hållbarhetsmål

  Swedfunds fyra strategiska hållbarhetsmål har sin utgångspunkt i vårt uppdrag - fattigdomsminskning.

  Swedfunds strategiska hållbarhetsmål
 • UN PRI & UN Global Compact

  Under 2012 anslöt Swedfund sig till FN:s Global Compact och FN:s Principer för Ansvarsfulla Investeringar, UNPRI.

  UN PRI & UN Global Compact
 • Bolagsstyrning

  Näringsdepartementet har sedan den 1 januari 2015 ägaransvaret för Swedfund. UD har dock fortsatt ansvar för sakfrågor och de biståndspolitiska frågorna.

  Bolagsstyrning
 • Bolagsstämma

  Bolagsstämma kommer att hållas den 28 april 2017, kl. 9.30-10.30

  Bolagsstämma
 • Bolagsstyrningsrapport

Publikationer

Här kan du ladda ner och läsa Swedfunds rapporter, redovisningar och faktablad. För frågor och mer information kontakta Amelie Alte, Communications Manager, på telefon 08-725 94 12 eller via mejl: amelie.alte(at)swedfund.se

 • Publicerat den 5 dec 2016

  Swedfund International AB Rapporter till UN PRI 2016

  I enlighet FNs principer om ansvarsfulla investeringar (UN PRI) rapporterar Swedfund årligen in hur principerna integreras i verksamheten. Swedfund erhåller i år betyget A+ på tre av fyra tillämpliga moduler.

 • Publicerat den 3 feb 2016

  Business and Human Rights om Development Cooperation – Has Sweden Incorporated the UN Guiding Principles?

  EBA (Expert Group for Aid Studies) Report 08 2015.

 • Publicerat den 15 sep 2015

  Swedfund International AB Pilot Assessment Report 2015

  I denna jämförande rapport bedöms Swedfund gentemot de 924 andra investerare som attesterat PRI och ges en rankning avseende hur PRI’s riktlinjer integrerats i verksamheten.

 • Publicerat den 15 sep 2015

  Swedfund International AB RI (Responsible Investment) Transparency Report 2014/2015

  Denna rapport är en sammanställning av Swedfunds svar under rapporteringsperioden 2014-15.

Årsredovisningar och delårsrapporter

 • Publicerat den 14 feb 2017

  Nya bolagsmål stärker oss

  Swedfunds integrerade delårsrapport och bokslutskommuniké december 2016

 • Publicerat den 31 okt 2016

  Viktiga steg för att genomföra Agenda 2030

  Swedfunds integrerade delårsrapport juli - september 2016

 • Publicerat den 10 aug 2016

  Hållbart företagande - Swedfunds integrerade delårsrapport april - juni 2016

 • Publicerat den 28 apr 2016

  Från ord till handling

  Swedfunds integrerade delårsrapport januari - mars 2016

Finansiell information

Här finns Swedfunds finansiella information i tio års-sammandrag.

10 års översikt

MyNewsDesk_logo_650x320.jpg

Våra nyheter

För nyheter och pressmeddelanden hänvisar vi till vårt Pressrum på Mynewsdesk, där du även hittar bildmaterial och kontaktuppgifter. 
Här kan du ladda ner våra logotyper och pressbilder.

För mer information kontakta Karin Kronhöffer, Director of Strategy and Communication, telefon 08-725 94 38.

 

Jobba hos oss

Swedfund söker nu en Executive Assistant till vår VD.

Executive Assistant

undefined

close me