Investeringarna

Vi investerar i världens allra fattigaste länder. I företag och miljöer där pengarna gör störst nytta, för att skapa tillväxt, skatteintäkter, jobb och framtidshopp.

Exempel på investeringar och etableringsstöd

Sedan 1979 har vi investerat i över 230 företag i världens fattigaste länder. Här ser du några aktuella exempel.

 • Satsning på jämställdhet i Kenya

  Det finns starka samband mellan ökad jämställdhet och minskad fattigdom. Swedfunds talangprogram Women4Growth arbetar aktivt med jämställdhet genom att inspirera och stärka kvinnor i deras yrkesroller. Kenyanska Mercury Kivuva, en av projektets första deltagare, är ansvarig för tio av Java Houses caféer i Nairobi.

  Satsning på jämställdhet i Kenya
 • Hållbara finansiella lösningar i Asien

  Under 2015 investerade Swedfund i Apis Growth Fund I som inriktar sig på finansiella tjänsteföretag på tillväxtmarknader där många saknar tillgång till formella krediter och banktjänster.

  Hållbara finansiella lösningar i Asien
 • Utveckling av sjukvården i Östafrika

  Under dryga 30 år har AAR Healthcare utvecklats till en av Östafrikas största privata vårdgivare. Swedfund har hjälpt företaget att hitta rätt personal och en hållbar väg till fortsatt och snabb expansion.

  Utveckling av sjukvården i Östafrika
 • Svensk it-kompetens stärker lokal utveckling i Vietnam

  Precio Fishbone AB har etablerat ett dotterbolag i Ho Chi Minh City i Vietnam. Swedpartnership har bidragit till kunskapsöverföringen och finansieringen av utrustning.

  Svensk it-kompetens stärker lokal utveckling i Vietnam
 • Nairobi Women's Hospital

  Nairobi Women’s Hospital bidrar till ökad levnadsstandard för kvinnor. Ambitionen är att säkra vård till kvinnor och göra sjukhuset finansiellt hållbart.

  Nairobi Women's Hospital
 • Radisson Blu Addis Abeba

  Radisson Blu – Hotellet som skapar jobb åt många

  Radisson Blu Addis Abeba

Den nya världskartan

Vår ambition är att rita om den ekonomiska världskartan.
Vi gör det genom ett starkt nätverkande i kombination med kloka investeringar i några av världens fattigaste länder.

Röd nål = investering genom lån eller aktier
Gul nål = etableringsstöd

Vår portfölj

Vår portfölj fördelar sig på aktier, lån och fonder.

Aktieinvesteringarna är på mellan 3 och 10 miljoner USD. Via lån kan vi finansiera större företag tillsammans med andra finansiärer. Fondinvesteringar gör det möjligt att på ett kostnadseffektivt sätt nå fler och mindre företag i länder som annars hade varit svåra att verka i utan lokal närvaro.

Det totala kontrakterade beloppet för vår investeringsportfölj uppgick vid 2015 års slut till 3,46 miljarder SEK. Portföljen är fördelad på 63 investeringar i 27 länder.

Portfölj per region 2015

Portfölj per sektor 2015

Portfölj per investeringsform 2015

close me