Externa publikationer

Dok_90_rotera_7_Job_report

10 april 2013

IFC Job Study Report 2013

Assesing Private Sector Contributions to Job Creations and Poverty Reduction.

Arbetstillfällen är ett centralt ämne på den globala utvecklingsagendan. Vid konferensen, IFC Job Conference i januari i Washington, fördjupades förståelsen för omfattningen av och brådskan med att skapa fler och bättre arbetstillfällen i länderna som vi investerar i.

Ladda ner PDF

Dok_90_rotera7_New-Roads

30 september 2011

New Roads to Development

Nordic Advisory Council har tagit fram denna rapport för att undersöka de kommersiella möjligheter som finns i utvecklingsländer och ge rekommendationer till hur nordisk utvecklingspolitik kan generera fler privata investeringar på dessa marknader.

Ladda ner PDF

The Growing Role of EDFI 2009

6 september 2010

The Growing Role of the Development Finance Institutions in International Development Policy

As contribution to the discussion about the bilateral DFI’s involvement in private sector development, the EDFI members have in July 2010 launched a new consultancy report as a follow-up to the report of the Nordic DFIs, published in Stockholm in October 2009. The new report covers the activities of all 15 EDFI members.

Ladda ner PDF

Rapport Tongur

17 maj 2010

Evaluation of Development Effects

”Evaluation of Development Effects – based on former investments made by Swedfund in Tanzania”. This Master Thesis by Stefan Tongur, KTH 2010, presents an extensive field study and evaluation of development effects created from Swedfund’s former investments in Tanzania.

Ladda ner PDF

Dok_90_rotera_7_V-Alm

25 mars 2010

The Importance of Business Networks of Small- to Medium Sized Enterprises in Environmental Technology Industry

Master of Science Thesis, by Victor Ahlm, KTH, Stockholm, Sweden 2010.

Ladda ner PDF

Growing Role DFIs

22 oktober 2009

The Growing Role of the DFI in International Development Policy

This report provides an introduction to the Nordic DFIs and their work. It also puts them into the context of current international development policy priorities, including fighting poverty in Africa and preventing the worst effects of the global financial crisis on the world’s poor.

Ladda ner PDF