Nyheter

7 Jun 2012

Swedfund investerar i kenyanskt försäkringsbolag

Försäkringsbolaget UAP Holdings Limited (UAP), med verksamhet i Kenya, Uganda och Sydsudan, har erhållit kapital för att växa i regionen, till bl.a. Rwanda.

Läs mer

11 Maj 2012

Swedfunds hållbarhetsredovisning

I ett Eko-inslag den 11 maj togs frågor upp om ”Reglerade arbetstider”, ”Minimilön” och…

Läs mer

7 Maj 2012

Vattenfall köper ut Swedfund ur Vattenfall Biomass Liberia AB

Vattenfall har valt att köpa ut Swedfund ur det gemensamt ägda bolaget Vattenfall Biomass Liberia AB där Swedfund är en minoritetsägare.

Läs mer

2 Maj 2012

Addax Bioenergy – en mycket viktig och långsiktig investering

Swedfunds uppdrag är att verka i världens allra svåraste miljöer där den ekonomiska såväl som den politiska, sociala och miljömässiga risken är stor.

Läs mer

25 Apr 2012

Swedfundpriset till Innovationsbron

Årets Swedfund-pris har tilldelats Innovationsbron för dess investering i cleantech-bolaget HiNation.

Läs mer

24 Apr 2012

Swedfund lanserar ny periodisk rapport

Första numret av Swedfunds periodiska rapport för April 2012 visar att tillväxten i Afrika fortsätter med kraft.

Läs mer

20 Apr 2012

Swedfund har attesterat UN Global Compact

I ett brev till FNs Generalsekreterare Ban Ki-moon har Swedfund nu formellt attesterat UN Global Compact och dess tio principer om ansvarsfullt företagande.

Läs mer

16 Apr 2012

Kallelse till årsstämma 2012 i Swedfund International AB

Härmed kallas till årsstämma i Swedfund International AB fredagen den 20 april.

Läs mer

12 Apr 2012

Turkiskt mejeri köper Swedmilk-fastighet och utrustning – planerar återuppta produktion inom sex månader

Ett av de största Turkiska mejeriföretagen Sütaş har, genom ett helägt Makedonskt dotterbolag, ingått avtal med…

Läs mer

4 Apr 2012

Välkomna att ställa frågor till Swedfunds ledning den 20 april!

I anslutning till Swedfunds bolagsstämma den 20 april kommer tf VD Anders Craft att presentera Swedfunds Hållbarhets- och Årsredovisning 2011 – Utveckling och Resultat.

Läs mer