25 Jan 2011

Utländska investeringar förväntas öka i Afrika under 2011

I en artikel från IMF påvisas vikten av utländska, privata investeringar för många afrikanska länder, och det stora intresset från framförallt Asien.

I industriellt avancerade länder har inhemska åtgärder för att stötta den egna tillväxten bidragit till låg ränta och i många fall en betydande ökning av statsskulden. Dessa tendenser, tillsammans med de goda prognoserna för de nya tillväxtländerna har lett till att investerare lyfter blicken mot Afrika. Många investerare, analytiker och medier pekar ut länder i Sub-Sahara med bra track-record som intressanta länder att investera i. Dessa länder söker i sin tur privat finansiering för flera ambitiösa och mycket angelägna infrastrukturprojekt.

Behovet av utländska investeringar är omfattande men för Afrikas del gäller det att också vara noga med hur investeringarna utförs, så att länderna får ut mesta möjliga av dem, och på så sätt kan bygga upp den offentliga sektorn, speciellt inom kommunikation och energi. Samtidigt behöver man satsa ytterligare på att utveckla kapitalmarknaden och finansiella tjänster för den privata sektorn. Det är även viktigt för de afrikanska länderna att stärka statsfinanserna och skapa en buffert för att undvika framtida skuldkriser.

Historiskt sett har Asien varit en viktig handelspartner för Afrika. Och handeln ökar, framför allt med Kina där den det senaste decenniet har ökat med 30 % per år. Behovet av afrikanska varor förväntas tillta i Asien och de asiatiska investerarna kommer att vara mycket uppmärksamma på möjligheter att investera direkt på tillväxtmarknaderna i Afrika.

Läs hela artikeln på IMF:s hemsida.

« Tillbaka