Swedfund_start_foretagande.jpg

Vi investerar i hållbart företagande

Genom att erbjuda partnerskap, finansiering och erfarenhet bidrar vi till att skapa långsiktiga, lönsamma och medvetna företag.

Uppgiften är inte alltid lätt, men genom att vara väldigt noga i vår investeringsprocess ökar chanserna att vi tillsammans med våra partners lyckas. Läs mer om våra erbjudanden och se en film om investeringsprocessen här.

Erbjudandet

Vi kallar det välfärdskapital

Utrota fattigdom. Det är Swedfunds mål. Och för första gången i världshistorien är det möjligt.
För genom nya arbetstillfällen och tillväxt har andelen människor som lever i fattigdom halverats. 

 

Välfärdskapital

Det nya Afrika

Den afrikanska kontinenten rymmer i dag världens snabbast växande ekonomier. Fattigdomen sjunker, antalet demokratier ökar, krig och konikter minskar. En växande medelklass driver på utvecklingen, det byggs sjukhus, vägar, shoppinggallerior och universitet. Men Afrikas utveckling har förbisetts av såväl media som av biståndsindustrin.

Läromedlet Det Nya Afrika bygger på boken med samma namn skriven av journalisten Erika Bjerström. Syftet är att utmana den traditionella berättelsen om Afrika. 

Det nya Afrika

Swedfund_Det_nya_Afrika.jpg

GMI - en av våra investeringar

Swedfund och Elekta investerar tillsammans i kliniker för strålkirurgi och strålbehandling i utvecklingsländer och har etablerat projektutvecklings- och investmentbolaget Global Medical Investments GMI AB.

Läs mer om denna och ett antal andra av våra investeringar, och sök bland våra portföljbolag.

Investeringarna
close me